БЪЛГАРО-УКРАИНСКО РЕГИСТРИРАНО КАЗАЧЕСТВО
  • BULTERIT
  • Р—Рђ РќРђРЎ


Българо-украинско регистрирано казачество Казачеството,  като обществено  движение придоби голямо влияние и небивал размах в Украйна и популярност зад граница . Не случайно казачеството намери последователи в България, поглеждайки в миналото и настоящето виждаме, че казаците са носители на национални идеи, на славни предводители  и исторически моменти на гордост.

Основната цел на казачеството  е да се насърчи развитието на държавата като суверенна и независима, демократична и правова , с уникален модел на демокрация, създаден още в разцвета на казаците, който хармонично обединява мира  и свободата съчетани с дисциплина и ред в държавата.

 Девизът на казаците в миналото беше: "Да спасим честта - да запазим славата!" И в този дух мотото на съвременните казаци е:  "Да   създадем     просперираща   държава  и укрепим благосъстоянието на народа ,чрез духовност и патриотизъм във всеки човек"!

Българо-украинско регистрирано казачество ( БУРК )